Driewielige motorscooter

Nieuw rijbewijs driewielige motorscooter
Door de invoering van de derde Europese rijbewijsrichtlijn gelden er nieuwe regels voor het rijbewijs voor driewielige motorscooters. Alle gemotoriseerde driewielers vallen sinds 19 januari 2013 in rijbewijscategorie A. Heeft u een rijbewijs B dat is afgegeven voordat de nieuwe regels zijn ingegaan? Dan gelden voor u de oude regels. U heeft dan geen motorrijbewijs nodig, maar mag met uw autorijbewijs een gemotoriseerde driewieler besturen.

File rijden met driewielige motorscooter
Voor bestuurders van een motorscooter als de Piaggio MP3 is het, net als voor motorrijders, niet verboden om in een file tussen de auto’s door te rijden. Het motorplatform heeft wel spelregels opgesteld, de zogenoemde filegedragscode. Deze regels staan beschreven in ‘Samenspel in de file‘.

Gemotoriseerde driewielers: rijbewijs A1 of A
Sinds 19 januari 2013 vallen alle gemotoriseerde driewielers (zoals een trike of driewielige motorscooter) onder rijbewijscategorie A1 of A. Vóór die datum vielen deze voertuigen soms onder categorie B.

Voor het besturen van een gemotoriseerde driewieler met een maximumvermogen van 15 kW moet u rijbewijs A1 halen. Voor het besturen van een gemotoriseerde driewieler met een vermogen van meer dan 15 kW, dient u A te halen.

Was u vóór 19 januari 2013 al in het bezit van een rijbewijs B? Dan blijven voor u de oude regels van kracht. U kunt in dat geval dus met uw rijbewijs B gewoon blijven rijden op uw gemotoriseerde driewieler.